Saturday, 10 January 2015

The Big Bag Theory - DIYThe Big Bag Theory


Today I want to show you my new two colour jean bag. I am not a bags addict. I don't need to wear other bag everyday. Actually, I hate repacking every time all my stuff. I am perfectly happy with one bag, but it has to be really big and comfortable. Normally I take with me only my wallet, key, a book to read in tramway and home-made lunch, but two or three time a week I also need to curry my climbing shoes, training clothes and something to drink. Till now for training days I need to have two bags and it was so impractical.

Dziś chcę wam pokazać moją nową dwukolorową jeansową torbę. Nie należę do osób uzależnionych od toreb. Nie czuję potrzeby noszenia innej torby każdego dnia. Właściwie, nienawidzę każdorazowego przepakowywania wszystkich moich maneli. Normalnie noszę ze sobą tylko portfel, klucze, książkę do czytania w tramwaju i domowy lunch, ale dwa, trzy razy w tygodniu muszę również dźwigać buty wspinaczkowe, strój na trening i coś do picia. Do dziś, w takich wypadkach musiałam targać dodatkową torbę i było to naprawdę niepraktyczne. 

Sunday, 4 January 2015

a climbing pants
You can climb wearing whatever you want. There is only one condition – it need to be comfortable. An old t-shirt and even older pants. But of course as everywhere among climbers exist fashion trends. For example in Warsaw most of girls wear HearBeat clothes. On the beginning I also was a big enthusiast of those fruity colours and fun forms. Now when everyone looks the same I am looking for something new.

Wspinać można się we wszystkim. Jedyny warunek to wygoda. Stary t-shirt i nawet starsze spodnie. Ale oczywiście jak wszędzie i wśród wspinaczy panują mody. Na przykład w Warszawie większość dziewczyn wspina się w ubraniach HearBeat. Na początku również byłam entuzjastką tych wszystkich owocowych kolorów i zabawnych form. Teraz, kiedy wszyscy wyglądają podobnie, szukam czegoś nowego.