Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : accidentally                                   

accidentally

   

I was going to sew a men tank. It was my first time with Arrowsmith Undershirt Pattern and I decided to try it using pieces of unnecessary clothes and fabric. I mixed my old cotton vest and a piece of self coloured linen. All process of sewing you can find here. Unfortunately, I've chosen a wrong size for my dear Mr S. He also admitted this tank is too fashionable for him. What could I do? I tried it on, shortened it 10 cm and now I have nice sport tank. I was wearing it during our vacation and I am delighted. 

Zamierzałam uszyć męską podkoszulkę. Po raz pierwszy korzystałam z   wykroju Arrowsmith Undershirt i postanowiłam wypróbować go, używając kawałków niepotrzebnych ubrań i tkanin. Zestawiłam starą bawełnianą kamizelkę i kawałek samodzielnie ufarbowanego lnu. Cały proces twórczy możecie obejrzeć tu. Okazało się jednak, że koszulka jest za mała, a cała koncepcja kolorystyczna zbyt modna, jak na gust mego lubego. Sama więc zmierzyłam uszytek, skróciłam 10 cm i mam nową sportową koszulkę.Nosiłam ją w czasie naszych wakacji i jestem zachwycona. 


Labels: , , , , ,