Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : fast morning                                   

fast morning

   
 

Are you a cyclist? I do, every day!  It is so much better than stick in the tram in hot day. If you are cyclist, you understand that there is no place in my wardrobe for clothes I can wear on bike.  Maybe you remember my colourful dress. This is (was!) something like that, too tight to pedal easily. This is the effect: hole!

Jeździcie na rowerze? Ja tak! Każdego dnia. To dużo lepsze niż tkwienie w tramwaju w czasie upału. Każdy, kto jeździ na rowerze, rozumie, czemu w mojej szafie nie ma miejsca dla ubrań, w których nie da się jeździć. Dlatego moja kolorowa sukienka nie przetrwała próby czasu. Była za wąska, by w niej wygodnie pedałować. Efekt: dziura!It was the fast  decision. Two simple cuts, two quick stiches and I was ready to go to work, by bike of course J

To była szybka decyzja. Dwa proste cięcia, dwa ekspresowe szwy i byłam gotowa, by jechać do pracy, na rowerze oczywiście J

Now I have very comfortable blouse with shorter front and longer back.  It was so easy. 

Teraz mam bardzo wygodną bluzkę z krótszym przodem i dłuższym tyłem. To była takie łatwe. 

Labels: , ,