Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : 42x32x25 bag                                   

42x32x25 bag