Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : winter rock climbing in Poland!                                   

winter rock climbing in Poland!

   
Follow my blog with Bloglovin
Winter is very generous for Polish climbers this year. We had some day of great weather conditions in December and February. March is amazing (till today). We Polish people have some kind of a bad weather obsession. When there is a beautiful time in February, everyone expects big snow in May. So carpe diem.

Yesterday we took a little trip to North Jura, one of the popular Polish climbing area. We have visited Łutowiec, Mirów and Rzędkowice. The last one is excellent choice for spring because of a southerly exposure of rocks.

Zima w tym roku jest bardzo łaskawa dla polskich wspinaczy. Mieliśmy wspaniałe warunki i w grudniu, i w lutym. Marzec jest cudowny (do dziś). My Polacy mamy małą obsesję na punkcie złej pogody. Jeśli w lutym świeci wiosenne słońce, spodziewamy się metrowego śniegu w maju.  Dlatego carpe diem.

Wczoraj zrobiliśmy szybki wypad na Jurę Północną, czyli jeden z najpopularniejszych polskich rejonów wspinaczkowych. Odwiedziliśmy Łutowiec, Mirów oraz Rzędkowice. Te ostatnie są najlepszym wyborem na słoneczną wiosnę ze względu na południową ekspozycję skał. 


ŁutowiecMirów

Rzędkowice

Rzędkowice

Rzędkowice

Labels: , , ,