Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : arrowsmith undershirt pattern for women                                   

arrowsmith undershirt pattern for women

   

It was an accident. I was going to sew sport, original tank for my dear Mr S. Unfortunately I choose wrong size and all work would go down the drain. I tried it on for fun and in that moment I understood that it could be great top for me. I shortened it 10 cm and I was ready to go exercise.  

To był przypadek. Zamierzałam uszyć oryginalną, sportową podkoszulkę dla mojego drogiego S. Niestety, wybrałam zły rozmiar i cała praca poszłaby na marne. Ale dla zabawy wrzuciłam koszulkę na siebie i okazało się, że zupełnie pasuje. Skróciłam ją 10 cm i już byłam gotowa ruszać poćwiczyć. 
Labels: , , , ,