Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : sonja dress                                   

sonja dress

   


Everyone who sew knows Sonja Dress. It is very simple and beautiful free pattern. I especially like the line of shoulders. I chose size 12 (it should be ideal) and I must say it was a disaster! Bodice was too big and too long, only waist was OK. It looked on me like potato bag. I had to change almost everything to fix this dress. In contrast, skirt was very easy to sew. In the end I really like the effect. It looks retro and romantic.

Każdy, kto szyje, zna Sonja Dress. To bardzo prosty i piękny darmowy wykrój. Szczególnie lubię w nim linię ramion. Dla siebie wybrałam rozmiar 12 (powinien pasować idealnie) i muszę powiedzieć, że była to katastrof. Góra sukienki okazała się znacznie za duża i za długa,jedynie rozmiar talii był OK. Wyglądałam w tym jak worek kartofli. Musiałam zmienić niemalże wszystko, żeby uratować tę sukienkę. Natomiast spódnicę szyło się niesamowicie łatwo.  Ostatecznie jestem zadowolona z efektu. Trochę retro, trochę romantycznie.  

Labels: , , ,