Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : black maxi dress                                   

black maxi dress

   
The story is simple. I need comfortable, smart dress. I have no time, I need it for tomorrow. Decision - maxi dress made of black jersey. You say – too simple. But my fabric has this beautiful transparent stripes with geometric print, which made dress unique. I love this about sewing, sometimes you can create something special in one hour. You need only good idea.

I based this dress on the same pattern that I've used here, here and here.

Prosta historia.  Potrzebuję wygodnej, eleganckiej sukienki. Nie mam czasu, potrzebuję jej na jutro. Szybka decyzja - długa sukienka z białego jerseyu. Można powiedzieć - za prosto. Ale moja tkanina wyróżnia się pięknym, geometrycznym prześwitem. To jest to, co kocham w szyciu. Czasem można stworzyć coś wyjątkowego w godzinę. Potrzebny tylko dobry pomysł. 

Sukienkę oparłam o ten sam wykrój, którego użyłam tu, tu i tu.  Labels: , , , , , ,