Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : November hoodie - be social (steps 1&2)                                   

November hoodie - be social (steps 1&2)

   

In Poland, we have all this local sewing group – like Warsaw sew, Szczecin sew, Wroclaw sew, Poznan sew, Krakow sew. I am a part of Warsaw sew group since it exists but I am rather observer. I think I like sewing so much also because this is time only for me.


Jeśli szyjecie, to znacie te wszystkie nasze lokalne grupy szyjące - Warszawa szyje, Szczecin szyje, Poznań szyje, Kraków szyje. Należę do Warszawa szyję odkąd istnieje ta grupa, choć raczej nazwałabym się obserwatorem. Myślę, że tak bardzo lubię szycie, bo jest to czas tylko dla mnie.


On the other hand, fanpage of the local group can be (is!) invaluable source of information about stores, discouts, events, new initiatives, sewing technique etc. Girls from Warsaw sew time to time organize free workshops for beginners and I love watching first projects of others people (and all that enthusiasm in comments!!!). I also always want to take a part in one of the local sewing challenge, without success. This time will be different. Challenge is about sewing what I really need! It is wonderful chance to realize my dream project! It will be my first hoodie. 


Z drugiej strony, fanpage lokalnych grup mogą być (i są!) nieocenionym źródłem informacji o sklepach i ich zawartości, zniżkach, wydarzeniach, nowych inicjatywach, technikach... Dziewczyny z Warszawa szyje co jakiś czas organizują warsztaty dla początkujących i muszę powiedzieć, że uwielbiam oglądać pierwsze projekty innych szyjących (i ten cały entuzjazm w komentarzach). Zawsze chciałam też wziąć udział w jednym ze wspólnych szyć, niestety bez rezultatu. Ale tym razem będzie inaczej. Tym razem wyzwanie polega na uszyciu czego, co jest mi naprawdę potrzebne. To wspaniała okazje do zrealizowanie projektu,o którym marzę, myślę i śnię. Moja pierwsza bluza z kapturem.

Step 1 - Inspiration 

I dream about simple hoodie with reglan sleeves. I like this below. One colour with exposed seams looks perfect for me. More my hoodie inspirations photo you will find on my Pinterest board.

Marzę o prostej bluzie z reglanowymi rękawami. Lubię tę poniżej. Jeden kolor z podkreślonymi szwami wygląda świetnie, jak na mój gust. Więcej moich bluzowych inspiracji znajdziecie na Pintereście


Step 2 - Fabric

Fabric? This is the easiest part. This beautiful light orange cotton knit fabric has been waiting for ages in my wardrobe. I am only hesitating about colour of seam. What do you think?

Tkanina? To najprostsza część. Ta piękna, lekko pomarańczowa, bawełniana dzianina dresowa czeka w mojej szafie już od wieków. Jedyne nad czym się zastanawiam, to kolor szwów. Co myślicie?
Labels: , , , ,