Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : I love free patterns!                                   

I love free patterns!

   

I really love free patterns! Thank to Internet and all amazing designers I have so big choice. I started my sewing adventure two years ago and I must say the best things are for free. I have 30 or 40 issus of Burda but most of my garments are based on free patterns. You can easily find all my free sewing projects thanks to this button.

Jakże ja kocham darmowe wykroje! Dzięki internetowi i wszystkim wspaniały projektantom mam taki niesamowity wybór. Swoją szyciową przygodę zaczęłam dwa lata temu i muszę powiedzieć, że najlepsze rzeczy są za darmo. Mam w domu 30 może 40 numerów "Burdy", a większość moich ubrań oparta jest o darmowe wykroje. Dzięki poniższej ikonce możecie z łatwością namierzyć moje wszystkie darmowe uszytki. 
Today I want to show you very simple skirt based on pattern Pencil Skirt from book The Great British Sewing Bee (by Tessa Evelegh). I assume that this is quite famous book but for me it is something new. Here you can find 21 free sewing pattern. This is a commercial project so for instruction you need to buy book. But this three pieces garment doesn't need any instruction!!! Originally this skirt is longer (but these days I prefer shorter ;). I also love this shining jean fabric I've used.


Sewing couldn't be easier. 

Dzisiaj chcę pokazać bardzo prostą spódnicę opartą na wykroju Pencil Skirt z książki The Great British Sewing Bee (by Tessa Evelegh). Podejrzewam, że to całkiem sławna książka, ale dla mnie to zupełne odkrycie.  Tutaj znajdziecie 21 darmowych wykrojów. To komercyjne przedsięwzięcie, więc instrukcję znajdziecie w książce, którą trzeba zakupić. No ale ta  składająca się z trzech kawałków spódnica nie potrzebuje żadnej instrukcji. Dodam, że jestem zakochana w tym błyszczącym jeansie, z którego ów ciuszek powstał.

A szycie nie mogło być protsrze. 


Labels: , , ,