Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : a porcelain shirt                                   

a porcelain shirt

   
Mission accomplished! My first self-made shirt is ready. I want something simple and classic so I've chosen one of the Burda patterns (#118/06/2013). I love this delicate flowers patterned fabric. It make me think about old Chines porcelain.

Misja wykonana. Moja pierwsza samodzielnie uszyta koszula jest gotowa. Chciałam czegoś prostego i klasycznego, więc wybrałam jeden z wykrojów Burdy (#118/06/2013). Uwielbiam ten delikatny kwiatowy wzór na tkaninie. Przywołuje mi na myśl starą chińską porcelanę. 


Sewing process was quite easy. I've made only two little changes, which you can see on the picture below.

Szycie poszło dość gładko. Wykonałam tylko dwie małe zmiany, które możecie zobaczyć na rysunku poniżej. 

http://www.burdastyle.com/pattern_store/patterns/seersucker-blouse-062013


Labels: , , , , , ,