Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : denim half circle skirt                                   

denim half circle skirt

   


A circle skirt wasn't my first choice when I was creating my WAChallenge2015 sewing plan. All winter I was wearing my shinninglittle skirt and I was completely crazy about it. Especially how good it looks with my favourite dr Martens. But now, when spring is coming I think what I like wearing in the Summertime. How I love flat sandals and how I hate showing my naked knees... 

Spódnica z koła nie była moim pierwszym wyborem, kiedy tworzyłam mój szyciowy plan na potrzebę WAChallenge2015. Całą zimę nosiłam moją małą błyszczącą spódniczkę i totalnie oszalałam na jej punkcie. Szczególnie podoba mi się, jak komponuje się z moimi ukochanymi Martensami. Ale teraz, kiedy wiosna nadciąga, myślę, o tym co lubię nosić latem. Jak bardzo kochał płaskie sandały i nienawidzę pokazywać moich gołych kolan... 

source
I am not a very vintage person. It means, I love vintage, all that beautiful dresses, Dita Von Teese perfect looks and super feminine shapes. I adore all good inspirations, borrowings and creative transformations but I hate imitations and literalism. When someone looks exactly the same like women or men in 40's or 50's, it is too much for me. In my opinion circle skirt can also make a everyday outfit too heavy or churchy. But I've founded those beautiful, inspiring photos on Pinteres and I had a big piece of blue denim in my stash... so I took my chance. 

Muszę powiedzieć, że nie należę do wielkich pasjonatek stylistyki vintage. To znaczy, kocham ją, te wszystkie piękne sukienki, perfekcyjny look Dity Von Teese oraz super kobiece sylwetki. Uwielbiam wszystkie dobre inspiracje, zapożyczenia i kreatywne transformacje, ale szczerzę nienawidzę imitacji i dosłowności. Kiedy ktoś wygląda dokładnie tak samo, jak kobiety czy mężczyźni w latach 40. czy 50., to to już dla mnie jest za dużo. Poza tym moim zdaniem spódnica z koła może również sprawić, że codzienna stylizacja będzie wyglądać za ciężko lub zbyt kościółkowo. No ale znalazłam te piękne i inspirujące zdjęcia na Pinterescie i miałam w swoich zapasach duży kawałek niebieskiego denimu, więc postanowiłam zaryzykować. 

I don't know why, but all my life I was sure that sewing circle skirt is really hard and complicated. And it isn't. Drafting and sewing my half circle skirt took me less than 2 hour. I've used a LTR'sinstruction and CircleSkirt App by Hand London. I think my next circle skirt will be red :)

Nie wiem czemu, ale całe życie byłam pewna, że szycie spódnicy z koła to coś strasznie trudnego i skomplikowanego. Wcale tak nie jest! Stworzenie wykroju i uszycie mojej spódnicy z połowy koła zajęło mi mniej niż dwie godziny. Użyłam instrukcji LTR i  aplikacji stworzonej przez Hand London. Myślę, ze moja następna spódnica z koła będzie czerwona :)
  Labels: , , , , ,