Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : baby dress                                   

baby dress

   

I've made this dress as a gift for a little girl. I've never sewn for kids before. It was my first time and I am quite proud. It is simple, practical and comfortable. It isn't very girly but thanks to violet buttons on back it's looks sweet.

Ta sukieneczka to prezent dla pewnej małej dziewczynki. Nigdy wcześniej nie szyłam dla dzieci. To był mój pierwszy raz i jestem całkiem dumna. Wyszło prosto, praktycznie i wygodnie. Nie jest to może najbardziej dziewczęca sukienka, ale dzięki fioletowym guzikom na plecach wygląda słodko. It is based on Burda's Baby Dress pattern (9/2013 #147). My dress doesn't have pockets and sleeves. I've sewn it of thin and a little stiff denim. The harder part of the project was sewing nice buttonholes.

Sukienkę uszyłam w oparciu o wykrój z Burdy (9/2013 #147). Zrezygnowałam z kieszeni i rękawków. Materiał to cienki ale lekko sztywny denim. Najtrudniejszą częścią projektu było uszycie ładnych dziurek na guziki.


Labels: , , , , , , ,