Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : red                                   

red

   

Hello everyone! After a long dark winter we have spring in Poland again! That means – new climbing season and less time for sewing. During next five, six  months I am going to spend all weekend outdoor. Only rain can stop me and save my sewing plans. I am thinking intensively about starting knitting! Maybe this is my chance to knit cardigan before next winter! We will see.

Witam wszystkich serdecznie! Po długiej i ciemnej zimie w końcu mamy wiosnę. Cieszę się bardzo, bo w końcu na dobre rozpoczął się sezon wspinaczkowy. Z drugiej strony oznacza to o wiele mniej czasu na szycie - a pomysłów w głowie tysiąc. W ciągu najbliższych pięciu-sześciu miesięcy każdy ładny weekend spędzę na wyjazdach wspinaczkowych. Tylko deszcz może mnie powstrzymać i uratować moje szyciowe plany. Intensywnie myślę o robieniu na drutach. Może to moja szansa na własnoręcznie wydziergany kardigan! Zobaczymy. 

For now I want to show you my very red skirt. I sewed it as a part of my new spring-summer capsule wardrobe. It is my second half-circle skirt. All about pattern and sewing techniques I used you can read here. Last time some of you suggested that I should made my skirt shorter. I was thinking about the length of my new skirt a lot and I made it even longer. Why? I am a climber and my legs are always black and blue so I don't like showing my naked legs. I also think that long red skirt can be easy way to create elegant outfits. With silk top and heels it can look very chic.  

Na razie chciałabym wam pokazać moją bardzo czerwoną spódnicę. Uszyłam ją jako część mojej nowej wiosenno-letniej garderoby kapsułkowej. To moje druga spódnica z połowy koła. Wszystko o wykroju i technikach, których użyłam przeczytacie tutaj. Ostatnim razem część z was sugerowała mi skrócenie mojego dzieła. Stąd długo zastanawiałam się nad długością tej spódnicy i ostatecznie uszyłam dłuższą. Czemu? Wspinam się i moje nogi są zawsze posiniaczone, więc nie lubię ich pokazywać latem. Poza tym myślę, że taka długa czerwona spódnica to łatwy sposób na stworzenie eleganckiej stylizacji. Wystarczy dodać jedwabny top, szpilki i będzie bardzo szykownie. 


source
In the end I want to invite you on my second blog. After a long break I came back with new sewing project for my dear Mr S.

Na koniec chcę was serdecznie zaprosić na mojego drugiego bloga. Po długiej przerwie powracam z nowym projektem dla moje drogiego S. 


Labels: , , , , , , , , ,