Punkty odniesienia. Blog o konstruktywnym szyciu : WAChallange2015 #2                                   

WAChallange2015 #2

   
Source 
After a month of thinking about my new wardrobe, style I admire and cloths I am dreaming about I still don't have a ready plan. I know more or less what I want. I created three helpful boards on Pinterest where I collect favourite shapes, inspiring style icons and patterns I want to try. I was trying to finish all WAChallenge 2015 exercises, some of them were very useful.

My five words to describe my style (this I aim at):

Po miesiącu intensywnych rozmyślań na temat mojej nowej garderoby, stylu, który podziwiam, ubrań, o których marzę, wciąż nie mogę się stuprocentowo określić. Mniej więcej wiem, do czego dąże. Stworzyłam trzy Pinterstowe tablice, na których kolekcjonuje ulubione sylwetki, inspirujące ikony stylu i wykroje, które mogą mi się przydać. Staramłam się wykonać wszystkie ćwiczenia zaproponowane przez WAChallenge2015, część z nich była  pomocna.

Jeśli miałabym określić swój styl (ten do którego dążę) w pięciu kluczowych słowach, to wybrałabym:
I am not sure if eclecticism and spontaneity don't stand in opposition to the idea of capsule wardrobe, but this is who I am. My true challenge is to be a little bit elegant (whatever that means) in my daily life. I need to have in my wardrobe 2 or 3 chic sets for every single occasion.

Nie jestem pewna, czy eklektyczność i spontaniczność nie stoją w opozycji do samej idei garderoby kapsułkowej, ale taka właśnie jestem. Jednak moje prawdziwe wyzwanie to być choć trochę elegancka (cokolwiek to znaczy) na co dzień i mieć 2-3 szybkie, szykowne zestawy w szafie na każdą okazję.


Source 
In my last post I wrote about colours I am going to use creating my new wardrobe. Now something about patterns. I am going to sew simple skirts, hight waisted pants and classic shirts and tops. I think I will stop to sew dresses, my wardrobe is full of them. What I really need are matching cardigans and blazers. As you see this year will be all about new sewing challenges. But I want to start with something easier (to encourage myself). First goal - simple jersey stripes top. 

O kolorach, wokół których chcę budować moją szafę, pisałam w poprzednim poście. Jeśli chodzi o kroje, to dominować będą proste spódnice, spodnie z wysoką talią, klasyczne koszule i topy. Myślę, że przystopuję z sukienkami - mam ich sporo i jeśli czegoś mi brakuje to pasujących do nich kardiganów i marynarek. Rok będzie pełen wyzwań. Ale zacznę od czegoś prostszego (na zachętę). Pierwszy cel - prosty jersejowy top w pasy. 

Labels: , , , , ,